EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕАПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ
І. Р. Недбалюк

Назад

УДК: 336.148

І. Р. Недбалюк

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕАПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

Анотація

У статті досліджено бюджетний контроль, як цілісну систему, яка складається з окремих елементів. Проаналізовано роль та місце в системі кожного окремого елементу: об'єкту та суб'єкту контроля, підконтрольних суб'єктів, предмету контроля та засобів ( видів, форм та методів), за допомогою яких здійснюється бюджетний контроль. Окреслено вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на систему бюджетного контролю. Визначено, що бюджетний контроль є важливою складовою бюджетного менеджменту, одним із найнеобхідніших атрибутів держави, найважливішою умовою належного функціонування громадянського суспільства в цілому.

I. Nedbaliuk

THE THEORETICAL CONCEPTUALIZATION NOTION OF THE SYSTEM OF BUDGETARY CONTROL

Summary

In the article investigated the budget control as an integrated system consisting of individual elements. The role and place in each element, object and subject control , controlled entities and object control means (types, forms and methods), whereby the budgetary control performed. Outlined the impact of external and internal environment to a system of budgetary control. Determined that budget control is an important component of budget management, one of the essential attributes of the state, essential for the proper functioning of civil society.

№ 1 2016, стор. 93 - 96

Кількість переглядів: 669

Відомості про авторів

І. Р. Недбалюк

аспірант, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

I. Nedbaliuk

post-graduate student, Odesa National Economic University, Odesa

Як цитувати статтю

Недбалюк І. Р. Теоретична концеаптуалізація поняття системи бюджетного контролю. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 93–96.

Nedbaliuk, I. (2016), “The theoretical conceptualization notion of the system of budgetary control”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 93–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.