EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ В ВИЩІЙ ОСВІТІ
В. В. Хмурова, Д. А. Макатьора

Назад

УДК: 378.02:372.8

В. В. Хмурова, Д. А. Макатьора

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ В ВИЩІЙ ОСВІТІ

Анотація

Стаття присвячена основним напрямам підвищення ефективності знань абітурієнтів. У сучасному суспільстві потрібні фахівці, які володіють знаннями в декількох сферах, тобто вміють спроектувати (розробити) та вивести товар (послугу) на ринок. Ключові проблеми фахівців (випускників вищих навчальних закладів (далі — ВНЗ) полягають у отриманні одного напряму знань (спеціальності), що негативно впливає на їх подальше працевлаштування. Ускладнює ситуацію невідповідність потреб ринку праці, де потрібні фахівці, які одночасно мають різні профілі освіти. Формування та реалізація ефективної політики в даній сфері починається з етапу вступу абітурієнта до ВНЗ, де він має змогу одночасно обрати і навчатися на декількох спеціальностях, які підвищать його конкурентоспроможність на ринку праці.

V. Khmurova, D. Makatora

SOCIALIZATION AND NEW OPPORTUNITIES IN HIGHER EDUCATION

Summary

The article deals with the main improving directions of the students' knowledge efficiency. The modern society requires professionals who are experts in several areas, i.e. they are able to project (develop) and bring the product (service) on the market. Experts (university graduates) key problems lay in one sphere of knowledge (specialty) they get and it adversely affects their future employment as well. Discrepancy of labor market needs also complicates the situation which requires the specialists who simultaneously have different fields of study. Formulation and implementation of effective policies in this area begins with the stage of student entry to institution of higher education where he can select and study in several specialties simultaneously that increases his competitiveness in the labor market.

№ 1 2016, стор. 81 - 85

Кількість переглядів: 701

Відомості про авторів

В. В. Хмурова

к. е. н., доц., зав. кафедрою менеджмент сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну

V. Khmurova

PhD, Head of Department of Service Management


Д. А. Макатьора

асистент кафедри прикладної механіки та машин, Київський національний університет технологій та дизайну

D. Makatora

the assistant of the department of mechanical engineering Kyiv National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Хмурова В. В., Макатьора Д. А. Соціалізація та нові можливості в вищій освіті. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 81–85.

Khmurova, V. and Makatora, D. (2016), “Socialization and new opportunities in higher education”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 81–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.