EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДГОТОВКА МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ (ФАХІВЦІВ) У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ
О. О. Гетьман, А. О. Безбатько

Назад

УДК: 330.1:378.4:001.895

О. О. Гетьман, А. О. Безбатько

ПІДГОТОВКА МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ (ФАХІВЦІВ) У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ

Анотація

У роботі розглянуто і проаналізовано важливість удосконалення процесу підготовки молодих спеціалістів (фахівців) відповідно до вимог ринку праці. В статті також розглянуто сучасні моделі підготовки молодих спеціалістів, а також особливості і фактори, які впливають на неї в українських ВНЗ. Проаналізовано ступінь підготовленості фахівців відповідно до вимог ринку праці. Важливим висновком є запровадження системи планування підготовки кадрів, за якої держава має замовляти у ВНЗ стільки місць потрібної спеціальності, скільки може навчити та працевлаштувати, а комерційні установи, які здійснюють для себе за власні кошти підготовку в навчальних закладах, — стільки спеціалістів, скільки їм потрібно для подальшого працевлаштування. Розроблено авторський механізм підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці.

O. Getman, A. Bezbatko

TRAINING OF YOUNG SPECIALISTS (EXPERTS) IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACCORDING TO THE LABOR MARKET REQUIREMENTS

Summary

This article describes and analyzes the significance of educational training improving of young specialists according to the requirements of the labor market. Modern models of young specialists training as well as peculiarities and influencing factors into the national higher educational institutions have been considered in our article. The preparedness degree of specialists in accordance with the requirements of the labor market has been analyzed. An important conclusion is the implementation of planning training, where the state has ordered at universities required for hiring quantity of profession; and commercial institutions, which prepare employees by their own costs should limit it with the same quantity of working places. Authorial mechanism of specialists' training in accordance with the requirements of the labor market has been proposed.

№ 1 2016, стор. 75 - 80

Кількість переглядів: 1122

Відомості про авторів

О. О. Гетьман

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

O. Getman

PhD in Economics, Associated Professor, University of customs and finance, Dnipropetrovsk


А. О. Безбатько

магістрант другого року навчання, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

A. Bezbatko

master student, University of customs and finance, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Гетьман О. О., Безбатько А. О. Підготовка молодих спеціалістів (фахівців) у навчальних закладах відповідно до вимог ринку праці. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 75–80.

Getman, O. and Bezbatko, A. (2016), “Training of young specialists (experts) in educational institutions according to the labor market requirements”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 75–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.