EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ В КОНТЕКСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМПАНІЇ
Є. Є. Дмитрієв, Є. В. Сисова

Назад

УДК: 331.108.26

Є. Є. Дмитрієв, Є. В. Сисова

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ В КОНТЕКСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМПАНІЇ

Анотація

У статті порівняно підходи стосовно виокремлення стадій життєвого циклу компанії; розглянуто особливості конкурентних стратегій фірми в контексті фаз життєвого циклу; визначено систему управління людськими ресурсами як одного з ключових елементів забезпечення ефективного функціонування фірми; надано рекомендації стосовно засобів управління персоналом при використанні різних стратегій отримання конкурентних переваг та відповідно до кожного етапу життєвого циклу компанії.

Ye. Dmytriiev, Ye. Sysova

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES STRATEGY IN THE CONTEXT OF COMPANY'S LIFE CYCLE

Summary

In article approaches to allocation of stages of life cycle of the company are compared; features of competitive strategy of a firm in the context of phases of life cycle are considered; the system of human resources management as one of key elements of ensuring effective functioning of firm is defined; recommendations concerning ways of human resource management when using various strategies of obtaining competitive advantages and according to each stage of life cycle of the company are made.

№ 1 2016, стор. 71 - 74

Кількість переглядів: 758

Відомості про авторів

Є. Є. Дмитрієв

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки Української академії банківської справи, м. Суми

Ye. Dmytriiev

Ph.D., Associate Professor of International Economics Department of the Ukrainian Academy of Banking, Sumy


Є. В. Сисова

магістрант кафедри міжнародної економіки Української академії банківської справи, м. Суми

Ye. Sysova

master student in International Economics of the Ukrainian Academy of Banking, Sumy

Як цитувати статтю

Дмитрієв Є. Є., Сисова Є. В. Управління трудовими ресурсами як елемент стратегії конкурентних переваг в контексті життєвого циклу компанії. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 71–74.

Dmytriiev, Ye. and Sysova, Ye. (2016), “Human resource management as an element of competitive advantages strategy in the context of company's life cycle”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 71–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.