EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. І. Лихолет

Назад

УДК: 338.23:330.341.1

С. І. Лихолет

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Виробничі та економічні можливості підприємства для виробництва та вдосконалення споживчих вартостей з часом починають відставати від заданого рівня вимог. Кількісні накопичення такого відставання призводять до об'єктивної необхідності якісного стрибка у виробничо-маркетинговій структурі підприємства, який може відбутися при проведенні техніко-технологічного оновлення виробництва на основі нових наукових ідей і технічних рішень.
Об'єктом дослідження даної статті є технологічне оновлення промислових підприємств. Предметом — трансфер технологій. Метою статті є — виявлення ролі та місця трансферу технологій в технологічному оновленні промислових підприємств.
Застосування сучасної теорії транзакційного аналізу лежить в основі еклектичної теорії, згідно з якою можливість підприємств здійснювати або отримувати трансфер технологій залежить від факторів OLI, які повинні бути дослідженими для прийняття управлінського рішення щодо трансферу технологій.

S. Lykholet

TECHNOLOGY TRANSFER AS AN ELEMENT OF TECHNOLOGICAL UPDATING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

Industrial and economic opportunities of the enterprise for production and improving consumer values eventually begin to fall short of the requirements for specified level. Quantitative accumulation of the backlog leads to a qualitative leap in the production and marketing structure of the company, which can occur during the technical and technological renovation of production based on new scientific ideas and technical solutions.
The object of this article is to study technological innovation for enterprises. The subject is technology transfer. The aim of the article is to identify the place and role of technology transfer in the technological upgrade of industrial enterprises.
The usage of the modern theory of transactional analysis underlying the eclectic theory, according to which the company's opportunity to make or receive technology transfer depends on factors OLI, which should be investigated for making management decisions on technology transfer.

№ 1 2016, стор. 49 - 52

Кількість переглядів: 1257

Відомості про авторів

С. І. Лихолет

к. е. н., старший викладач, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

S. Lykholet

Ph.D. in Economics, Senior lecturer, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

Як цитувати статтю

Лихолет С. І. Трансфер технологій як елемент технологічного оновлення промислових підприємств. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 49–52.

Lykholet, S. (2016), “Technology transfer as an element of technological updating of industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 49–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.