EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Аграмакова, С. Ю. Гончарова, О. О. Затєйщикова

Назад

УДК: 65.012.613

Н. В. Аграмакова, С. Ю. Гончарова, О. О. Затєйщикова

НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена вивченню теоретичних аспектів та підходів до визначення складу стейкхолдерів соціально відповідальної організації, вивчення їх інтересів. Також здійснено дослідження міжнародно-правових актів, на основі яких можливе впровадження норм соціальної відповідальності у практичну діяльність вітчизняних організацій. На основі міжнародного стандарту Керівництва GRI, розроблено систему показників нефінансової звітності, що дає можливість використовувати її для організацій будь-яких типів і масштабів, будь-яких форм власності, видів діяльності та галузей економіки.

N. Agramakova, S. Goncharova, O. Zateyshikova

SOCIAL REPORT INTERESTS AS A TOOL INFORMATION STAKEHOLDERS SOCIALLY RESPONSIBLE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the study of theoretical aspects and approaches to the determination of stakeholders in a socially responsible organization, to study their interests. Also the research of international instruments on which the possible introduction of standards of social responsibility in practice local organizations. Based on the international standard guidelines GRI, the system of indicators of non-financial reporting, which enables organizations to use it for any type and scale of any form of property, activities and industries.

№ 1 2016, стор. 44 - 48

Кількість переглядів: 833

Відомості про авторів

Н. В. Аграмакова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

N. Agramakova

PhD, Associate Professor S. Kuznets Kharkiv National University of Economics


С. Ю. Гончарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

S. Goncharova

PhD, Associate Professor S. Kuznets Kharkiv National University of Economics


О. О. Затєйщикова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

O. Zateyshikova

PhD, Associate Professor S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Аграмакова Н. В., Гончарова С. Ю., Затєйщикова О. О. Нефінансова звітність як інструмент інформування інтересів стейкхолдерів соціально відповідального підприємства. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 44–48.

Agramakova, N., Goncharova, S. and Zateyshikova, O. (2016), “Social report interests as a tool information stakeholders socially responsible enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.