EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
В. А. Шпильовий

Назад

УДК: 336.71

В. А. Шпильовий

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті визначається сутність банківських послуг, наводяться їх відмінності від банківських операцій, досліджується визначення сутності банківських послуг у наукових джерелах. На основі узагальнення підходів до трактування банківських послуг запропоновано авторське визначення банківських послуг як самостійної економічної категорії. Банківські послуги пропонується визначати з точки зору формування доданої вартості та їх впливу на ресурсну базу комерційного банку. Також на основі розглянутих підходів до класифікації банківських послуг запропоновано удосконалену класифікацію, яка є більш придатною до сучасних умов розвитку банківської системи.

V. Shpylovy

APPROACHES TO CLASSIFICATION OF BANKING SERVICES

Summary

The article considers the essence of banking services, given their differences from banking operations, investigated defining the essence of banking services in scientific sources. On the basis of generalization of approaches to the interpretation proposed banking provides for a definition of services as independent economic category. Banking services are offered to define in terms of added value formation and their impact on the resource base of commercial banks. Also on the basis of the approaches to the classification of banking services offered improved classification that is more suited to modern conditions of the banking system.

№ 1 2016, стор. 27 - 30

Кількість переглядів: 1096

Відомості про авторів

В. А. Шпильовий

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту ЧФ ПВНЗ "Європейський університет"

V. Shpylovy

Candidate of finance, docent associate professor of finance, audit and management department Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment "European University"

Як цитувати статтю

Шпильовий В. А. Підходи до класифікації банківських послуг. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 27–30.

Shpylovy, V. (2016), “Approaches to classification of banking services”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 27–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.