EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ
Л. В. Марценюк

Назад

УДК: 338.47:005.7

Л. В. Марценюк

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ

Анотація

У статті визначено концептуальні напрями побудови організаційної структури управління туристичними перевезеннями на теренах України та Європи з урахуванням величини компанії, кількості видів транспорту, що задіяна на перевезенні туристів, наявності власності інфраструктури (у тому числі залізничної) та спеціальних видів рухомого складу (поїздів, літаків, автобусів), кількості туристичних поїздок, які планується організувати протягом року, та суміжних туроператорів, що дозволить оптимізувати експлуатаційні витрати компанії.
Відсутність координації між невеликими туристичними компаніями-операторами призводять до зростання цін на туристичні послуги і, як наслідок, падіння попиту на них.
Автор наводить обгрунтування необхідності створення Єдиного центру туристичних послуг, який би координував дію усіх працюючих в Україні туристичних компаній-операторів та сприяв розвитку туристичної галузі.

L. Martsenyuk

DETERMINATION OF OPTIMAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF TOURIST TRAFFIC

Summary

The article defines conceptual directions of the organizational structure of management of tourist traffic in the territory of Ukraine and Europe, taking into account the value of the company, amount of transport involved in the transportation of tourists, property infrastructure (including rail) and special types of rolling stock (trains, planes, buses ), the number of tourist trips that are planned throughout the year and related to tour operators, in order to optimize the operating costs of the company.
Lack of coordination between small tourism companies-operators lead to higher prices for travel services, and as a consequence, the fall in demand.
The author gives the rationale for the creation of a single center of tourism services, which would coordinate the actions of all employees of tourist companies in Ukraine operators and promoted the development of the tourism industry.

№ 1 2016, стор. 22 - 26

Кількість переглядів: 723

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

L. Martsenyuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В. Визначення оптимальних організаційних структур управління туристичними перевезеннями. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 22–26.

Martsenyuk, L. (2016), “Determination of optimal organizational structure of tourist traffic”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 22–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.