EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
А. О. Гаврикова

Назад

УДК: 332.02: 330.4

А. О. Гаврикова

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті акцентується важливість впровадження інформаційної системи моніторингу розвитку оптового ринку електроенергії, визначено її складові, основні принципи та завдання. Доведено необхідність розробки програмно-математичного забезпечення, яке дозволить вирішувати основні завдання ефективного функціонування ринку електроенергії в режимі реального часу, істотно скорочувати час прийняття оперативних, вигідних для всіх учасників ринку рішень щодо продажу та розподілу електроенергії в мережах, а також оптимізувати процес взаєморозрахунків. Представлений короткий огляд економіко-математичних моделей ринку електроенергії. Детально розглянуто модель олігополії LSFE і отримані результати, що дозволяють зробити ряд висновків про вплив параметра попиту на рівноважну ціну, прибуток генеруючих компаній, обсяги електроенергії, запропонованої на ринку електроенергії.

A. Gavrikova

FORMING OF THE MONITORING INFORMATION SYSTEM FOR ELECTRIC POWER MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article emphasizes the importance of implementation of information system of the monitoring development wholesale electricity market; determines its components, basic principles and objectives. The necessity to develop software and mathematical software that will allow to solve the basic problem of effective functioning of the electricity market in real time, significantly reduce operational, beneficial for all market participants decisions on sale and distribution of electricity in networks, and optimize the process of settling, is proved. A brief overview of economic and mathematical models of the electricity market is presented. LSFE oligopoly model is considered in detail and results are obtained that allow to make a number of conclusions about the impact of demand parameter on equilibrium price, profit generating companies, and the volume of electricity offered on the electricity market.

№ 12 2015, стор. 95 - 99

Кількість переглядів: 228

Відомості про авторів

А. О. Гаврикова

асистент, асистент кафедри менеджменту, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

A. Gavrikova

аssistant, assistant of the Management Department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Гаврикова А. О. Формування інформаційної системи моніторингу розвитку ринку електричної енергії України. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 95–99.

Gavrikova, A. (2015), “Forming of the monitoring information system for electric power market development in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 95–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.