EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ БУДІВНИЦТВА ЗАЛІЗНИЦЬ У ІСЛАМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ІРАН
Л. В. Марценюк, Мохаммадреза Ахмаді

Назад

УДК: 656.2:338.47(55)

Л. В. Марценюк, Мохаммадреза Ахмаді

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ БУДІВНИЦТВА ЗАЛІЗНИЦЬ У ІСЛАМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ІРАН

Анотація

У статті визначено особливості розвитку транспортної системи в Ірані. Багато років керівництво країни не приділяло належної уваги питанням розвитку залізничного транспорту. В результаті стан залізничного транспорту в Ірані не відповідає рівню економічного розвитку країни, що створює додаткове навантаження на автомобільний транспорт.
У даний час залізничний транспорт країни гостро потребує сучасних швидкісних локомотивів і пасажирських вагонів. Крім того, для забезпечення приміських пасажирських перевезень терміново необхідно збільшити кількість самохідних швидкісних поїздів і залізничних автобусів. Ця проблема може бути вирішена тільки за рахунок залучення великих приватних інвестицій.
Задля розвитку залізничного транспорту в Ірані вкрай необхідно: електрифікувати основні залізничні магістралі, побудувати швидкісні залізниці і суттєво збільшити частку залізничного транспорту у вантажних і пасажирських перевезеннях, а також створити Компанію приміського залізничного сполучення.
Автори вважають, що одним із найбільш перспективних напрямів співробітництва між Україною та Іраном в економічній сфері є транспорт. У транспортній сфері Україна та Іран можуть співпрацювати за наступними напрямами: проектування залізничних магістралей, ремонт вагонів, локомотивів тощо; електрифікація залізниць; надання інженерних послуг; підготовка іранських фахівців у галузі залізничного транспорту. В цьому можуть бути задіяні провідні у транспортній сфері українські компанії: "Азовмаш", Крюківській вагонобудівний завод, Дніпропетровський стрілочний завод, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інші.

L. Martsenyuk, Mohammadreza Ahmadi

STUDY FOR THE CONSTRUCTION OF RAILWAYS IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Summary

In the article the features of the transport system in Iran. Many years of leadership not paid adequate attention to the development of railway transport. As a result, the state rail transport in Iran is not the level of economic development, creating an additional burden on road transport.
Currently, the railways of the country in dire need of modern high-speed locomotives and carriages. In addition, for commuter passenger services is urgently needed to increase the number of self-propelled speed trains and rail buses. This problem can only be solved by attracting large-scale private investment.
For development of rail transport in Iran is essential: to electrify the main rail lines, build high-speed railways and substantially increase the share of rail transport in freight and passenger traffic, and create a company commuter rail service.
The authors believe that one of the most promising areas of cooperation between Ukraine and Iran in the economic sector is transport. In transportation, Ukraine and Iran can cooperate in the following areas: designing railways, repair wagons, locomotives etc.; electrification of railways; provision of engineering services; training of Iranian specialists of railway transport. This may be involved in the transport sector leading Ukrainian company: "Azovmash", Kryukov Wagon Works, Dnepropetrovsk Switch Works, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan and others.

№ 12 2015, стор. 74 - 76

Кількість переглядів: 244

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

L. Martsenyuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, с. Dnipropetrovsk


Мохаммадреза Ахмаді

здобувач кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

Mohammadreza Ahmadi

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, с. Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В., Ахмаді Мохаммадреза Обгрунтування необхідності будівництва залізниць у ісламській республіці іран. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 74–76.

Martsenyuk, L. and Ahmadi, Mohammadreza (2015), “Study for the construction of railways in the islamic republic of iran”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 74–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.