EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Т. І. Павлюк, М. В. Панісько

Назад

УДК: 330.1

Т. І. Павлюк, М. В. Панісько

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті аналізуються погляди вітчизняних і зарубіжних вчених на принципи макроекономічного регулювання, які вивчають основи, захищені законом про макроекономічні принципи регулювання в Україні, включені до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України "Про Державне Прогнозування і розробка програм для економічного і соціального розвитку України". Аналіз існуючої системи макроекономічного регулювання показав, що більшість принципів має теоретичний та фіскальний характер. Висвітлено ряд нових принципів таких, як: принцип доцільності, принцип раціонального розподілу ресурсів і принцип пріоритету. Тільки прагматичний підхід до вирішення проблем соціально-економічного розвитку України, так само як і реалізація стратегічних напрямів розвитку, шляхом систематичного здійснення всіх принципів, дозволить знайти збалансований підхід до вирішення соціальних та економічних проблем, забезпечення сталого розвитку України.

T. Pavliuk, M. Panisko

MACROECONOMIC REGULATION PRINCIPLES AS PREMISES FOR GROWTH OF NATIONAL ECONOMY

Summary

The article analyzes the views of domestic and foreign scholars on the principles of macroeconomic regulation, studies the framework reserved by law regarding macroeconomic regulation principles in Ukraine, which are incorporated in the Budget Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine and the Law of Ukraine "The State Forecasting and Establishment of Programs for Economic and Social Development of Ukraine". The analysis of the present system of macroeconomic regulation showed that most principles are theoretical and of fiscal nature. There is a range of new principles: the principle of expediency, the principle of rational distribution of resources and the principle of priority. Only a pragmatic approach to solving problems of social and economic development of Ukraine, as well as the implementation of the strategic directions of development through systematic implementation of all principles will enable a balanced approach to solving social and economic problems and ensure sustainable development of Ukraine.

№ 12 2015, стор. 69 - 73

Кількість переглядів: 1008

Відомості про авторів

Т. І. Павлюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри філософії та економічної теорії, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

T. Pavliuk

PhD in Economics, docent, Associate Professor of Philosophy and Economics, VTEI KNTEU, Vinnitsa


М. В. Панісько

студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

M. Panisko

Student, VTEI KNTEU

Як цитувати статтю

Павлюк Т. І., Панісько М. В. Макроекономічні принципи регулювання як передумови для зростання національної економіки. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 69–73.

Pavliuk, T. and Panisko, M. (2015), “Macroeconomic regulation principles as premises for growth of national economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 69–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.