EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ АГРОХОЛДИНГІВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель

Назад

УДК: 338.27

О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ АГРОХОЛДИНГІВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Анотація

У статті представлено результати економічного аналізу діяльності та розвитку аграрних холдингових формувань, участі у соціально-економічному розвитку сільських територій, їх внесок до економічного зростання і розвитку аграрного сектора країни. З цих позицій обгрунтовано сучасні особливості впливу агрохолдингів на соціально-економічне життя сільських територій в контексті досягнення гармонійного розвитку сільського господарства і соціальної справедливості на селі. На основі цього аналізу запропоновано здійснити заходи щодо унормування діяльності аграрних холдингових формувань та посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності.

O. Moroz, V. Semtsov, G. Kukel

AGRIHOLDINGS MODELING OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RURAL UKRAINE

Summary

This article presented the results of the economic analysis of agricultural holdings and development groups, participation in social and economic development of rural areas and their contribution to economic growth and development of the agricultural sector. From this perspective are substantiated modern features of the agricultural holdings impact on socio-economic life of rural areas in the context of achieving harmonious development of agriculture and social justice in rural areas. Based on this analysis proposed take measures to normalization of agricultural holding units and strengthening social focus their activities.

№ 12 2015, стор. 62 - 66

Кількість переглядів: 227

Відомості про авторів

О. В. Мороз

д. е. н., професор, кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Moroz

Doctor of Economics, Professor, the chair of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsia


В. М. Семцов

к. е. н., доцент, кафедри фінансів і кредиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Semtsov

PhD (Economics), associate professor of the chair of Finance and Credit, Vinnytsia Institute of Economics of Ternopil National Economic University, Vinnitsia


Г. С. Кукель

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

G. Kukel

Postgraduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

Як цитувати статтю

Мороз О. В., Семцов В. М., Кукель Г. С. Моделювання впливу агрохолдингів на розвиток сільського господарства і сільських територій України. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 62–66.

Moroz, O., Semtsov, V. and Kukel, G. (2015), “Agriholdings modeling of the development of agriculture and rural Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.