EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
О. Л. Ворсовський

Назад

УДК: 330.322.012

О. Л. Ворсовський

ВПЛИВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджується вплив ринку цінних паперів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств. Аналізується стан таких джерел формування фінансового потенціалу, як кошти від емісії акцій та облігацій. Пропонуються шляхи збільшення обсягу фінансово-інвестиційних ресурсів за рахунок коштів, що залучаються при емісії цінних паперів.

O. Vorsovsky

THE IMPACT OF THE SECURITIES MARKET ON THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

This article investigates influence of securities on financial potential of enterprises investment activities. Conditions of sources for capital resources development (such as assets from stock and obligations issuing) are analyzed. Ways to increase the amount of financial-investment resources by means of assets involved in securities issuing are offered.

№ 12 2015, стор. 54 - 58

Кількість переглядів: 202

Відомості про авторів

О. Л. Ворсовський

к. е. н., асистент кафедри організації та економіки фармації, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

O. Vorsovsky

candidate of economic sciences, the assistant of the department of organization and economics of pharmacy, National medical university named after O.O. Bogomolеts

Як цитувати статтю

Ворсовський О. Л. Вплив ринку цінних паперів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в Україні. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 54–58.

Vorsovsky, O. (2015), “The impact of the securities market on the financial potential of the investment activity of enterprises in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 54–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.