EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ
Ю. В. Біляк

Назад

УДК: 347.191.11:65.012.32 (045)

Ю. В. Біляк

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ

Анотація

Статтю присвячено питанням організаційного забезпечення запобігання виникнення корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах, розкрито економічну природу виникнення конфліктів між акціонерами та корпорацією, сутність поняття "баланс інтересів", досліджено роль кожної зацікавленої сторони в забезпеченні стабільного розвитку корпорації, визначено основні причини конфліктів у корпоративному секторі та окреслено шляхи організаційного забезпечення запобігання виникнення корпоративних конфліктів і встановлення балансу інтересів акціонерів та корпорації.

Y. Biliak

CONFLICT OF INTEREST AND WAYS TO SOLVE A CORPORATE BUSINESS ENTITY TYPE

Summary

The article deals with the organizational support prevention of corporate conflicts in joint stock companies, reveals the economic nature of conflict between shareholders and the corporation, the essence of the concept of "balance of interests", investigated the role of each stakeholder in ensuring the stable development corporation, the main causes of conflict in the corporate sector and outlines Ways organizational support prevention of corporate conflicts and maintain the balance of interests of the shareholders and the corporation.

№ 12 2015, стор. 49 - 53

Кількість переглядів: 270

Відомості про авторів

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й.Завадського, НУБіП

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

Як цитувати статтю

Біляк Ю. В. Конфлікт інтересів та шляхи його розв'язання в господарському товаристві корпоративного типу. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 49–53.

Biliak, Y. (2015), “Conflict of interest and ways to solve a corporate business entity type”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 49–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.