EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ: ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ
Ю. В. Ніколаєнко

Назад

УДК: 336.77.067

Ю. В. Ніколаєнко

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ: ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ

Анотація

У статті проведено аналіз сучасних дефініцій поняття кредитного ризику. Проаналізовано основні фактори виникнення кредитного ризику. Досліджено види кредитного ризику за різними ознаками. Здійснено оцінку методів управління кредитним ризиком залежно від його виду. Визначено основні сучасні методи управління кредитним ризиком, що можуть бути застосовані в Україні.

Yu. Nikolaenko

ECONOMIC ESSENCE OF CREDIT RISK IS IN A BANK SPHERE: FEATURES AND PROBLEMS

Summary

The analysis of modern definiciy of concept of credit risk is conducted in the article. The basic factors of origin of credit risk are analysed. Investigational types of credit risk after different signs. The estimation of methods of management a credit risk is carried out depending on his kind. The basic modern methods of a credit risk management, that can be applied in Ukraine are defined.

№ 12 2015, стор. 42 - 45

Кількість переглядів: 265

Відомості про авторів

Ю. В. Ніколаєнко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і банківської справи, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Yu. Nikolaenko

Candidate of Science in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Banking, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

Як цитувати статтю

Ніколаєнко Ю. В. Економічна сутність кредитного ризику в банківській сфері: особливості і проблеми. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 42–45.

Nikolaenko, Yu. (2015), “Economic essence of credit risk is in a bank sphere: features and problems”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 42–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.