EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
М. О. Кравченко

Назад

УДК: 330.8

М. О. Кравченко

ФОРМАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність формування нової концептуальної основи в методології дослідження стійкості економічних суб'єктів, джерелом якої може стати системно-структурна економічна теорія. Окреслено особливості трактування економічної стійкості, що витікають з екзогенного ракурсу дослідження. З позицій системно-структурної теорії формалізовано концепцію економічної стійкості підприємства. Обгрунтовано механізм формування стійкості через взаємодію чотирьох типів систем з різними просторово-темпоральними характеристиками. Виділено принципові відмінності у визначенні основних характеристик стійкості підприємства в контексті загальної та структурної теорій систем. Зроблено висновок про доцільність застосування такого підходу в якості методологічної основи дослідження економічної стійкості підприємства. Сформульовано напрями подальшого розвитку методології.

M. Kravchenko

FORMALIZATION OF THE CONCEPT OF THE ENTERPRISE ECONOMIC SUSTAINABILITY FROM THE SYSTEM-STRUCTURAL THEORY POSITIONS

Summary

The article substantiates the need for new conceptual framework of methodology for studying the sustainability of economic subjects. Systemic and structural economic theory can become its sources. The peculiarities of the interpretation of economic sustainability arising from exogenous perspective of study are outlined. The concept of economic sustainability of the enterprise is formalized from the standpoint of this theory. The mechanism of sustainability formation through four systems types with different spatial and temporal characteristics interaction is grounded. The fundamental differences of the enterprise sustainability main characteristics definitions in the context of the overall and structure and systems theory аre highlighted. The feasibility of this approach as a methodological basis for economic sustainability studies is concluded. The areas for further development of methodology are formulated.

№ 12 2015, стор. 31 - 34

Кількість переглядів: 233

Відомості про авторів

М. О. Кравченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

M. Kravchenko

PhD, Docent, Associate Professor of Management, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Кравченко М. О. Формалізація концепції економічної стійкості підприємства з позицій системно-структурної економічної теорії. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 31–34.

Kravchenko, M. (2015), “Formalization of the concept of the enterprise economic sustainability from the system-structural theory positions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 31–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.