EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТ ТЕХНОЛОГО-СИНГУЛЯРНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
А. А. Антохов

Назад

УДК: [330.341.1: 332.146.2]: 332.01

А. А. Антохов

КОНЦЕПТ ТЕХНОЛОГО-СИНГУЛЯРНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність формування технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні. Визначено функціональність регіонів України в контексті реагування на процеси технологічної сингулярності. Доведено доцільність формування технолого-сингулярних економічних систем на регіональному рівні. Здійснено характеристику основних типів інформаційних технологій в контексті їх впливу на інтелектуалізацію суспільства й регіональної економіки. Виділено напрями і вказано на суперечливі наслідки впливу інформаційних технологій на розвиток регіональної економіки, які обумовлюють можливості інтелектуалізації суспільства. Здійснено характеристику основних типів інформаційних технологій в контексті їх впливу на інтелектуалізацію суспільства й регіональної економіки. Виділено напрями і вказано на суперечливі наслідки впливу інформаційних технологій на розвиток регіональної економіки, які обумовлюють можливості інтелектуалізації суспільства. Описано морфологію технолого-сингулярних регіональних економічних систем, що відображає їх надскладну початкову будову, яка моделюється залежно від взаємодій людини, техніки і технологій.

A. Antohov

TECHNOLOGY AND SINGULAR CONCEPT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

Summary

The necessity of forming technological-singular regional economic systems in Ukraine was proved. The functionality of the regions of Ukraine in the context of responding to the processes of technological singularity was defined. The feasibility of forming of technological-singular economic systems at regional level was proved. Implemented the characteristics of the main types of information technology in the context of their impact on the intellectualization of society and the regional economy. Highlighted directions and indicated on the contradictory effects of information technologies on the development of the regional economy, which determine the possibility of intellectualization of society. Described the basic types of information technologies in context of their influence on intellectualization of society and regional economy. Allocated areas and indicated on the contradictions influence of information technology on the development of the regional economy, those determine the possibilities of intellectualization of society. The morphology of technological-singular economic systems that reflecting their complicated structure and initial model based on human interactions, techniques and technologies was described.

№ 12 2015, стор. 24 - 27

Кількість переглядів: 754

Відомості про авторів

А. А. Антохов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, м. Чернівці

A. Antohov

Ph.D., associate Professor of the department economic theory and management Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Антохов А. А. Концепт технолого-сингулярних регіональних економічних систем. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 24–27.

Antohov, A. (2015), “Technology and singular concept of regional economic systems”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 24–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.