EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОГЛИБЛЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ЯК ЧИННИК ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
В. І. Радько, І. В. Свиноус

Назад

УДК: 339.13.024:637.1

В. І. Радько, І. В. Свиноус

ПОГЛИБЛЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ЯК ЧИННИК ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

Анотація

У процесі проведеного дослідження було встановлено, що наближення виробництва молока до місця його споживання й переробки дасть змогу, з одного боку, скоротити втрати й зберегти якість молока, з іншого — ліквідувати віддалені перевезення й заощаджувати на транспортних витратах. У перспективі спеціалізація молочних господарств повинна здійснюватися залежно від особливостей виробництва, його розмірів і природно-економічних умов на основі вузької спеціалізації з розвитком однієї галузі; комбінованої спеціалізації молочного скотарства з іншими галузями.
Поглиблення спеціалізації зумовлює необхідність відокремлення у складі молочно-м'ясного власне молочного скотарства, що включає виробництво молока й займається поліпшенням племінних якостей худоби, вирощуванням ремонтного молодняку, штучним заплідненням і т.д.
Доведено, що досягнення раціональної концентрації виробництва у великих сільськогосподарських підприємствах можна за рахунок поділу виробництва на окремі стадії, кооперації, поглиблення спеціалізації та підвищення рівня інтенсифікації.

V. Radko, I. Svynous

INCREASED SPECIALIZATION AND CONCENTRATION AS A FACTOR IN THE INTENSIFICATION OF MILK PRODUCTION

Summary

During the study it was found that approaching the place of milk consumption and recycling will allow, on the one hand, reduce losses and keep the quality of milk, the other — Eliminate distant traffic and save on transport costs. In the future, specialized dairy farms should be carried out depending on the characteristics of production, its size and natural and economic conditions on the basis of specialization to the development of a sector; dairy specialization combined with other industries.
Increased specialization necessitates separation in the composition of milk and meat own dairy, including milk production and is engaged in improving the quality of livestock breeding, cultivation of repair young animals, artificial insemination, etc.
It is proved that achieving rational concentration of production in large farms may be due to the division of production into separate stages, cooperation, deepening specialization and level of intensification.

№ 12 2015, стор. 13 - 16

Кількість переглядів: 245

Відомості про авторів

В. І. Радько

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Radko

Ph.D. docent, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Prof., Bila Tserkva national agrarian university

Як цитувати статтю

Радько В. І., Свиноус І. В. Поглиблення спеціалізації та концентрації як чинник інтенсифікації виробництва молока . Економіка та держава. 2015. № 12. С. 13–16.

Radko, V. and Svynous, I. (2015), “Increased specialization and concentration as a factor in the intensification of milk production”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 13–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.