EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК НОВА ФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: АСПЕКТИ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ ЄС ТА КНР
Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

Назад

УДК: 339.98 — 339.96

Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК НОВА ФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: АСПЕКТИ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ ЄС ТА КНР

Анотація

Висвітлено сучасний стан і перспективи потенційного співробітництва між ЄС і КНР. Проналізовано стратегічне партнерство ЄС і КНР та з'ясовано, чи відповідає задеклароване "партнерство" самій своїй суті. Прослідковано, що варіативність та нерівномірність стратегічних партнерств пояснюється дією логіки у кожному партнерстві. Встановлено, що існує очевидний розрив між підходом КНР, згідно з яким підгрунтям для співпраці мають бути різноманітність норм і спільні інтереси, і підходом Європи, згідно з яким відмінності в інтересах можуть бути подолані через досягнення згоди щодо універсальних політичних правил.

N. Reznikova, O. Ivashchenko

STRATEGIC PARTNERSHIP AS A NEW FORM OF ECONOMIC INTEGRATION: ASPECTS OF NEO-DEPENDENCY BETWEEN THE EU AND CHINA

Summary

The current performance and prospects of cooperation between the EU and China are studied. The strategic partnership between EU and China is analyzed, to find out the real essence of the declared "partnership" between EU and China. The analysis shows that variations and imbalances of strategic partnerships can be explained by the logic existing behind each partnership. The conclusion is made about the obvious gap between the approach of China, based on the diversity of norms and commonality of interests, and that of EU, by which the diversities in interests can be overcome through reaching agreement on universal political rules.

№ 12 2015, стор. 6 - 9

Кількість переглядів: 265

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv


О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities The national Academy of statistics, accounting and audit

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Стратегічне партнерство як нова форма економічної інтеграції: аспекти неозалежності єс та кнр. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 6–9.

Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2015), “Strategic partnership as a new form of economic integration: aspects of neo-dependency between the eu and china”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 6–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.