EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
К. О. Копчинська

Назад

УДК: 336.22

К. О. Копчинська

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У роботі розглядається проблема запровадження європейських стандартів оподаткування прибутку підприємств в Україні. Охарактеризовано загальноєвропейські тенденції змін у системі оподаткування прибутку підприємств, зокрема в частині трансфертного ціноутворення і запровадження проекту BEPS. Запропоновано здійснювати подальше вдосконалення податку на прибуток підприємств в Україні з урахуванням європейських ініціатив. Це буде створювати підвалини для зміни вітчизняної теорії та практики прибуткового оподаткування у відповідності до європейських стандартів.

K. Kopchinska

IMPLEMENTATION OF EU STANDARDS OF CORPORATE INCOME TAX IN UKRAINE

Summary

We consider the problem of introducing European standards of taxation of corporate profits in Ukraine. European tendencies characterize changes in the taxation of corporate profits, in particular as regards transfer pricing and the introduction of the project BEPS. A further improvement to exercise corporate income tax in Ukraine with European initiatives. This will create the foundation for change theory and practice of national income tax in accordance with European standards.

№ 11 2015, стор. 138 - 142

Кількість переглядів: 164

Відомості про авторів

К. О. Копчинська

аспірант, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

K. Kopchinska

post-graduate student National University of STS of Ukraine, Irpin

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.