EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СИНХРОНІЗАЦІЇ
О. В. Корнієцький

Назад

УДК: 338.47:656

О. В. Корнієцький

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СИНХРОНІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто ефективність транспорту, удосконалювання механізмів управління, що забезпечує скорочення витрат на його функціонування, адже мають значення як для економіки окремих регіонів, так і для країни в цілому. У сучасних умовах особливий інтерес для вчених-економістів і фахівців транспортної галузі представляє можливість використання логістичних методів на транспорті. При цьому основний вектор розвитку транспортної логістики орієнтований на оптимізацію перевезення вантажів. Транспортування розглядається як підтримуюча функція логістики, що забезпечує фізичне переміщення товарно-матеріальних цінностей між учасниками ланцюга поставок з мінімальними витратами.

A. Kornietskiy

METHODICAL ASPECTS OF INTERACTION INTERREGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEMS IN SYNC

Summary

In the article the efficiency of transport, improving the control mechanisms that will reduce the cost of its operation, as are important for the economy of individual regions and the country as a whole. In modern conditions of particular interest to scientists and economists and experts representing the transport sector the possibility of using methods of transport logistics. Thus the main vector of development of transport logistics focused on the optimization of freight transport. Transportation seen as supporting logistics function that provides the physical movement of inventory between supply chain participants with minimal costs.

№ 11 2015, стор. 47 - 50

Кількість переглядів: 167

Відомості про авторів

О. В. Корнієцький

к. е. н., декан Миколаївського факультету Морського та річкового транспорту, Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного м. Миколаїв

A. Kornietskiy

candidate of economical science, the dean of the department of sea and river transport, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich-Sagaydachnyi, Mykolaiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.