EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
К. С. Хорішко

Назад

УДК: 121.547

К. С. Хорішко

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті наведено науково-методичні основи стратегічного управління інвестиційною привабливістю, які надають можливість зробити висновок, що інвестиційна привабливість як об'єкт управління є досить складним утворенням, що потребує застосування комплексного впливу з використання системи інструментів, алгоритмів та процедур. Інструментарій управління визначає перелік напрямів його застосування та можливостей отримання результату в різних умовах.

K. Khorishko

REALIZATION OF STRATEGIC IMPERATIVES IS IN A MANAGEMENT DEVELOPMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES

Summary

To the article scientifically-methodical strategic government an investment attractiveness bases are driven, that give possibility to draw conclusion, that an investment attractiveness as management object is difficult enough formation, that needs application of complex influence from the use of the system of instruments, algorithms and procedures. A management tool determines the list of directions of his application and possibilities of receipt of result under various conditions.

№ 11 2015, стор. 44 - 46

Кількість переглядів: 136

Відомості про авторів

К. С. Хорішко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

K. Khorishko

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.