EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СКЛАДОВИМИ В РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДКРИТИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ
С. В. Архипенко

Назад

УДК: 352.07

С. В. Архипенко

ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СКЛАДОВИМИ В РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДКРИТИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ

Анотація

У статті регіональна система розглядається як поєднання соціальної та економічної підсистем, які функціонують на різних засадах та мають протилежні інтереси. Ця система з самого початку має суперечливий характер. З метою збереження цілісності відкритої регіональної системи та забезпечення її рівноваги держава приводить у відповідність інтереси її складових завдяки знаходженню спільних точок зіткнення пріоритетів суб"єктів обох підсистем. Крім того, обгрунтовується наявність циклічності у розвитку таких систем.

In article regional system is considered as collection social and economic subsystems, functionning on miscellaneous principle and having opposite interests so such system from the very beginning has an inconsistent nature. For the reason conservations of wholeness of the open regional system and provision of her(its) balance state provides in correspondence to interests her(its) forming by findings of the points in common contiguities priority subject of both subsystems. Besides, presence цикличности is motivated in development of such systems.

№ 4 2008, стор. 50 - 53

Кількість переглядів: 446

Відомості про авторів

С. В. Архипенко

аспірант, Дніпропетровський університет економіки і права

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.