EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ У М'ЯСОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
К. М. Власова

Назад

УДК: 338.12

К. М. Власова

ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ У М'ЯСОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовується важливість розвитку та підтримки переробної промисловості на прикладі країн, що розвиваються або вже є світовими лідерами. Проаналізовано стан та результати діяльності м'ясопереробної галузі та здатності вітчизняних підприємств задовольнити попит на внутрішньому ринку, грунтуючись на показники діючих на ринку підприємств, індексу промислової продукції, динаміки виробництва та зайнятості. Автор досліджує динаміку зовнішньої торгівлі за основними видами м'яса та ковбасних виробів за двома напрямами: за видовою структурою експортно-імпортних операцій — для з'ясування тих груп імпортної продукції, що можуть бути замінені за рахунок власного виробництва; за географічною направленістю — для перевірки збалансованості географічної диверсифікації та врахування соціально-політичних ризиків. У результаті проведеного аналізу було виявлено ряд проблем та негативних тенденцій розвитку м'ясопереробної галузі України і було запропоновано шляхи для їх усунення або подолання.

К. Vlasova

TENDENCIES, PROBLEMS AND WAYS TO SOLVING THEM IN MEAT-PROCESSING INDUSTRY IN UKRAINE

Summary

The importance of development and support of processing industry is showed comparing with developing and world-leading countries. A state, results of activity and ability for self-provision of the meat-processing industry are analyzed, based on quantity of operating firms in the market, indexes of industrial production, production and employment dynamics. The author studies international trade dynamics by two ways: the first one by studying types' structure of export/import operations to find out, which types of import products can be changed with national production; the second, by studying geographical orientation to check out geographical diversification and take into account socio-political risks. Conducted analysis revealed some problems and negative tendencies in development of a meat-processing industry in Ukraine, but a list of strategies to overcome these problems was suggested.

№ 10 2015, стор. 134 - 138

Кількість переглядів: 773

Відомості про авторів

К. М. Власова

аспірант, кафедра економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

К. Vlasova

postgraduate student, Department of Business Economics, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

Як цитувати статтю

Власова К. М. Тенденції, проблеми та напрями їх вирішення у м'ясопереробній галузі України. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 134–138.

Vlasova, К. (2015), “Tendencies, problems and ways to solving them in meat-processing industry in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 134–138.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.