EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Т. В. Юхименко

Назад

УДК: 330.3:336.7

Т. В. Юхименко

СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Анотація

У статті досліджено основні найбільш перспективні напрями розвитку банків України та світу. Автором розглянуто вплив реалізації таких напрямків на банківський сектор та економіку в цілому. Крім того, проаналізовано стан сучасних банківських технологій, виявлено особливості українського ринку інноваційних банківських послуг та надано рекомендації щодо реалізації нововведень. Автором було виявлено, що провідні банківські установи в Україні та світі зосереджуються на створенні інноваційних продуктів та послуг, розвитку нових каналів продажів та поліпшенні внутрішніх процесів як на основних напрямах розвитку, а основними засобами реалізації таких нововведень є інформаційні технології. У той же час, банківським установам необхідно застосовувати стратегічний підхід, щоб уникнути неочікуваних негативних наслідків реалізації інноваційних перетворень.

T. Yukhymenko

MODERN VECTORS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR IN UKRAINE AND WORLDWIDE

Summary

This article explores the main most promising areas of the development of banking sector in Ukraine and the world. The author considers the impact of the implementation of such trends in the banking sector and the economy as a whole. There are conditions of modern banking technology analyzed, the unique features of the Ukrainian market of innovative banking services revealed and recommendations on the implementation of innovations given in the article. The author found that the leading banking institutions in Ukraine and the world are focused on creating innovative products and services, development of new sales channels and improvement of internal processes as key areas for development, and as the principal means of implementing such innovations are information technology. At the same time, banks need to apply a strategic approach to avoid unintended negative consequences of the implementation of innovative changes.

№ 10 2015, стор. 130 - 133

Кількість переглядів: 756

Відомості про авторів

Т. В. Юхименко

аспірант, ДВНЗ Університет банківської справи, м. Київ

T. Yukhymenko

post-graduate student, University of Banking, Kyiv

Як цитувати статтю

Юхименко Т. В. Сучасні вектори розвитку банківського сектору в Україні та світі. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 130–133.

Yukhymenko, T. (2015), “Modern vectors of development of the banking sector in Ukraine and worldwide”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 130–133.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.