EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНУ
В. П. Чекановський

Назад

УДК: 336.1

В. П. Чекановський

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНУ

Анотація

У статті проаналізовано реформування бюджетних систем зарубіжних країн, а також інновації, які допомогли провідним державам світу адаптуватись до внутрішніх і зовнішніх факторів. Досліджено й проаналізовано останні роботи відомих вчених, які працювали над даним питанням. Також у статті визначено основні сучасні тенденції розвитку бюджетних систем провідних країн світу в умовах фінансової глобалізації. Розглянуто їх механізм бюджетного регулювання у зарубіжних країн. Визначено головні пріоритети, які потрібно негайно запровадити в Україні для стабілізації бюджетної політики. Розроблено рекомендації та пропозиції щодо напряму реформування бюджетної системи України, що буде запорукою стійкого розвитку держави.

V. Chekanovskii

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REFORMING BUDGET SYSTEMS OF FOREIGN COUNTRIES AND WAYS OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the reforming budget systems of foreign countries, and innovations that have helped the leading countries adapt to internal and external threats. Investigated and analyzed the recent work of famous scientists who are investigating the matter. Also in the article the main current trends in budget systems leading countries in terms of financial globalization. The mechanism of budgetary regulation in foreign countries. The basic priorities which should immediately introduce Ukraine to stabilize fiscal policy. The recommendations and suggestions for reforming the budget system of Ukraine, which will guarantee sustainable development.

№ 10 2015, стор. 127 - 129

Кількість переглядів: 910

Відомості про авторів

В. П. Чекановський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. Chekanovskii

post-graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Чекановський В. П. Світовий досвід реформування бюджетних систем зарубіжних країн та шляхи його впровадження в Україну. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 127–129.

Chekanovskii, V. (2015), “International experience of reforming budget systems of foreign countries and ways of its implementation in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 127–129.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.