EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІК РЕСУРСІВ ТА МЕЖІ ЗРОСТАННЯ — ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ МАЙБУТНІХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
О. В. Колінько

Назад

УДК: 330.1

О. В. Колінько

ПІК РЕСУРСІВ ТА МЕЖІ ЗРОСТАННЯ — ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ МАЙБУТНІХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Анотація

У статті описується теоретичні основи моделювання вичерпування корисних копалин та меж зростання світової економіки, на прикладі ресурсу, від якого світова економіка є найбільш залежною — нафти, а також фактичні, прогнозовані та теоретичні дані по вичерпуванню інших важливих для світової економіки ресурсів: природнього газу, вугілля, урану, металів, фосфору тощо. Пропонуються шляхи вирішення майбутньої світової ресурсно-економічної кризи на міжнародному рівні та в межах України. А це є: інформування населення планети про наближення Піку Ресурсів, публічний доступ до регулярно поновлювальних статистичних даних та прогнозів по видобутку енергетичних та мінеральних корисних копалин, ре-локалізація світової економіки, підготовка банківської системи до майбутньої рецесії світової економіки, розвиток відновлювальних джерел енергії та електротранспорту, покращення енергетичної та ресурсної ефективності, боротьба з бідністю тощо.

O. Kolinko

PEAK RESOURCES AND LIMITS TO GROWTH — THEORY AND METHODS FOR SOLVING FUTURE CRISES

Summary

The article describes theoretical basis of modeling of fossil resources exhaustion and limits to growth of global economy, on example of a resource which global economy is most dependent from — crude oil, as well as theoretical, actual and forecast data on the exhaustion of other economically important resources — natural gas, coal, uranium, metals, phosphorus etc. It is offered solutions to future global resource economic crisis at international level as well as within Ukraine. And these are: informing of population of the planet about nearing of Peak Resources, public access to regularly updated statistics and forecasts of fossil energy and minerals resources extractions, re-localization of global economy, preparation of banking system for future global recession, development of renewable energy sources and electric transport, improving of energy and resource efficiency, fighting against poverty etc.

№ 10 2015, стор. 120 - 126

Кількість переглядів: 863

Відомості про авторів

О. В. Колінько

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київ

O. Kolinko

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Колінько О. В. Пік ресурсів та межі зростання — теорія та методи вирішення майбутніх кризових явищ. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 120–126.

Kolinko, O. (2015), “Peak resources and limits to growth — theory and methods for solving future crises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 120–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.