EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ БАР'ЄРИ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
К. В. Тарасов

Назад

УДК: 330.3

К. В. Тарасов

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ БАР'ЄРИ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Анотація

У статті розглянуто проблеми економіки країн, що розвиваються з точки зору аналізу технологічних і макрофінансових бар'єрів нагромадження капіталу та перетворення заощаджень в інвестиції. У цьому зв'язку досліджено досвід країн Південно-Східної Азії, Бразилії, Мексики, України. Узагальнено сім основних бар'єрів, які перешкоджають нагромадженню капіталу в країнах, що розвиваються, зокрема: первинних капітальних вкладень; абсолютної величини інвестицій для створення одного робочого місця в індустрії; вторинного імпортозаміщення; масштабу; науково-технічний, природно-ресурсний та комплексний бар'єри. На основі аналізу змісту окремих бар'єрів та їх взаємозалежності проілюстрована неадекватність класичних моделей ринкової економіки для їх застосовування в країнах, що розвиваються. Запропоновано концептуальні підходи в частині поетапного подолання технологічно-фінансових бар'єрів та переходу до стабільного економічного зростання, яка підтверджує висновок про те, що економічні реформи в країнах, що розвиваються мають проводитися на базі індивідуально визначеної стратегії.

K. Tarasov

TECHNOLOGIAL AND ECONOMICAL BARRIES OF THE CAPITAL ACCUMULATION IN THE DEVELOPING COUNTRIES

Summary

In this paper we analysed problems of the developing countries from the pojnts of existing the technological and macrofinancial barriers of the capital accumulation and transformation the savings into the investments. We studied with this aim the experience of the Brazil, Mexico, Ukraine and some South-East-Asian countries. We generalized seven main barriers, which are obstacles for the capital accumulation in developing countries, namely: the barrier of the initial investments; the barrier of the absolute value investments for making a new work place in industry; the barrier of the secondary import replacement; the scientifical-technical barrier; the barrier of the natural resources; the complex triple barrier. We illustrated inadequacy of the classical models of the market economy for their use in the developing countries, based on the analysis of same barriers and their interdependence. We proposed the stage-by-stage program of the technological-economical barriers overcoming and transition to the stable economical growth. This program confirms the conclusion about individual strategy of economical reforms in developing countries.

№ 10 2015, стор. 97 - 101

Кількість переглядів: 728

Відомості про авторів

К. В. Тарасов

здобувач, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

K. Tarasov

Competitor of the Institut for economics and forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kiev

Як цитувати статтю

Тарасов К. В. Технолого-економічні бар'єри нагромадження капіталу в країнах, що розвиваються . Економіка та держава. 2015. № 10. С. 97–101.

Tarasov, K. (2015), “Technologial and economical barries of the capital accumulation in the developing countries”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 97–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.