EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ПОКАЗНИКІВ
В. Г. Гончар

Назад

УДК: 338.001.36

В. Г. Гончар

ПОРІВНЯННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ПОКАЗНИКІВ

Анотація

Досліджено, що фінансова стійкість є однією з основних характеристик фінансового стану суб'єкта господарювання. Визначено, що методики оцінки фінансового стану підприємства вітчизняних авторів мають ряд недоліків. Доведено, що фінансовий стан суб'єктів підприємницької діяльності може бути стійким, нестійким і кризовим. Обгрунтовано, що спроможність підприємства вчасно здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, підтримувати свою платоспроможність за несприятливих обставин свідчить про його стійкий фінансовий стан. Здійснено розрахунок сумарних комплексних порівняльних показників оцінки фінансової стійкості вітчизняних підприємств легкої промисловості, які дозволили визначити ефективність їх діяльності, а також окреслити місце кожного підприємства серед інших підприємств галузі. Доведено, що завдяки прогнозуванню показників фінансової стійкості можна здійснювати ефективне планування діяльності підприємства з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності компанії.

V. Gonchar

COMPARING THE FINANCIAL SOUNDNESS OF ENTERPRISES, BASED ON MOST WIDESPREAD INDICATORS

Summary

Was investigated that financial stability is one of the main characteristics of the financial position of the enterprise. Determined that the methodology for assessing the financial position of the company by the local authors have several disadvantages. Proved that the financial position of businesses can be stable, unstable and crisis. Grounded that the company's ability to make payments on time, to finance activities on extended basis, to maintain its solvency under adverse circumstances, evidence of its stable financial position. Done calculation of total comprehensive comparative indicator of assessments of financial stability of domestic enterprises of light industry, that allowed to determine effectiveness and determine the place of each company between others enterprises of industry. Proved that the prediction of financial stability can make an effective planning of the company to improve the efficiency of financial and economic activity.

№ 10 2015, стор. 87 - 92

Кількість переглядів: 841

Відомості про авторів

В. Г. Гончар

V. Gonchar

Як цитувати статтю

Гончар В. Г. Порівняння фінансової стійкості підприємств на основі найбільш поширених показників. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 87–92.

Gonchar, V. (2015), “Comparing the financial soundness of enterprises, based on most widespread indicators”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 87–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.