EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЇ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
О. В. Коваленко, І. І. Безверха

Назад

УДК: 332.4(965):[ 334.72:669]

О. В. Коваленко, І. І. Безверха

МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЇ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

Анотація

У статті представлено механізм стратегічного управління підвищенням конкурентоспроможності підприємства металургії. Визначено та охарактеризовано структуру даного механізму, виокремлено складові, удосконалення яких доцільно здійснювати шляхом застосування інструментарію логістичного підходу. Охарактеризовано систему логістичного забезпечення конкурентоспроможності підприємств металургії та визначено взаємозв'язок та взаємозалежність її елементів з механізмом забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургії.

O. Kovalenko, I. Bezverkha

THE MECHANIZM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF METALLURGICAL ENTERPRISES BASED ON LOGISTIC APPROACH

Summary

The article presents the mechanism of strategic management to increase competitiveness of iron & steel enterprise. The structure of the mechanism is defined and characterized, the components are singled out which are to be improved through the tools of logistic approach. The system of logistics support to ensure the competitiveness of iron & steel enterprises is characterized; the relationship and interdependence of its elements with a mechanism to ensure the competitiveness of iron & steel enterprises is defined.

№ 10 2015, стор. 82 - 86

Кількість переглядів: 779

Відомості про авторів

О. В. Коваленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Запорізька державна інженерна академія

O. Kovalenko

doctor of economics, professor, Department of Enterprise Economics , Zaporozhye State Engineering Akademy


І. І. Безверха

аспірант кафедри економіки підприємства, Запорізька державна інженерна академія

I. Bezverkha

postgraduate student of business economics, Zaporozhye State Engineering Akademy

Як цитувати статтю

Коваленко О. В., Безверха І. І. Механізм стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств металургії на основі логістичного підходу. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 82–86.

Kovalenko, O. and Bezverkha, I. (2015), “The mechanizm of strategic management of competitiveness of metallurgical enterprises based on logistic approach”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.