EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ ПОЛІТИЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
А. В. Кулінська

Назад

УДК: 336.711.2

А. В. Кулінська

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ ПОЛІТИЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено реалізацію інструментарію грошово-кредитної політики Національного банку України і забезпечення його позитивного впливу на розвиток суб'єктів національної економіки.

A. Kulinska

CURRENT TRENDS IN MONETARY POLICY OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE

Summary

The article investigates the implementation tools of monetary policy the National Bank of Ukraine and ensuring its positive impact on the development of subjects of the national economy.

№ 10 2015, стор. 77 - 81

Кількість переглядів: 160

Відомості про авторів

А. В. Кулінська

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

A. Kulinska

PhD, associate professor, assistant professor of marketing and management department, Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rih

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.