EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ
О. М. Рудаков

Назад

УДК: 338.26.015

О. М. Рудаков

ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Конкурентні позиції держави залежать від конкурентної позиції залізничної галузі, стан якої, в свою чергу, залежить від конкурентної позиції товаровиробників, серед яких промислові підприємства з випуску продукції для залізничної галузі. Звертаючи уваги на те, що залізнична галузь має стратегічне значення для держави, на особливості сучасних ринкових відносин та необхідність реформування залізничного транспорту, існує необхідність вивчення напрямків розвитку підприємств-виробників продукції для залізничної галузі, які забезпечать довготривалі суттєві переваги над іноземними конкурентами та дозволять отримати кошти на відтворення технологічної й технічної бази, на здійснення інноваційних розробок.

O. Rudakov

FUNDAMENTALS OF STRATEGY OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES-MANUFACTURERS OF PRODUCTS FOR THE RAILWAY INDUSTRY

Summary

At the present stage of development of economy of Ukraine one of the main categories that defines the intensive development of knowledge-based industries and engineering, the development of the transport system and the international transport corridors especially in the face of accelerating globalization processes is competitiveness. The competitive position of the state depends on the competitive position of the railway industry, which, in turn, depends on the competitive position of producers, among which the industrial enterprises for the production of products for the railway industry. Drawing attention to the fact that the railway industry has strategical importance for the state, on features of the modern market economy and the need for reform of railway transport, there is a need to explore directions of development of the enterprises-manufacturers of products for the railway industry that will provide long-term significant advantages over foreign competitors. It will allow to obtain funds for the reproduction of technological and technical base for the implementation of innovative development.

№ 10 2015, стор. 70 - 73

Кількість переглядів: 739

Відомості про авторів

О. М. Рудаков

к. е. н., ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

O. Rudakov

candidate of Economics, the academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University

Як цитувати статтю

Рудаков О. М. Основи стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств-виробників продукції для залізничної галузі. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 70–73.

Rudakov, O. (2015), “Fundamentals of strategy of increase of competitiveness of enterprises-manufacturers of products for the railway industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 70–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.