EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕФОРМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ЄС: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
І. Є. Чуркіна

Назад

УДК: 336.1

І. Є. Чуркіна

РЕФОРМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ЄС: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті проведено дослідження особливостей трансформації бюджетних систем країн-членів Європейського Союзу, проведено оцінку ризиків та перспектив розвитку в умовах поглиблення глобалізаційних процесів. Проведено аналіз причин виникнення кризи в країнах Євросоюзу, що дозволило зробити висновок, що бюджет Союзу і бюджетний устрій інтеграційного об'єднання здебільшого визначили перебіг глобальної економічної кризи на європейському просторі і стали каталізаторами його розвитку. Запропоновано проведення відповідних заходів щодо виходу з кризи і нормалізації бюджетної системи інтеграційного об'єднання: створення бюджетного уряду, який здійснював бюджетний контроль над країнами-членами Союзу; реформування Пакту стабільності та економічного росту, створення незалежного рейтингового агентства, перегляд структури видатків бюджету Союзу в бік збільшення фінансування тих сфер взаємодії, які принесуть найбільшу економічну і соціальну віддачу.

I. Churkina

REFORM OF THE EU BUDGET: RESULTS AND PROSPECTS

Summary

The paper studied the characteristics of the transformation budget systems of member states of the European Union, an assessment of the risks and prospects of development in the context of deepening globalization. An analysis of the causes of the crisis in the European Union, which led to the conclusion that the budget of the Union and budget structure integration association largely determined the course of the global economic crisis on the European continent and became a catalyst for development. A conducting appropriate measures to resolve the crisis and normalization of the budget system integration association: the creation of the government budget, which has budgetary control by Member States of the Union; reform of the Stability Pact and economic growth, the creation of an independent rating agency, review the structure of EU budget spending upwards of funding those areas of cooperation that will bring the greatest economic and social impact.

№ 10 2015, стор. 66 - 69

Кількість переглядів: 1019

Відомості про авторів

І. Є. Чуркіна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

I. Churkina

Candidate of Sciences, Associate Professor of Finance and Monetary Department, Odessa institute of finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade, Ukraine, Odessa

Як цитувати статтю

Чуркіна І. Є. Реформи бюджетної системи єс: результати та перспективи. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 66–69.

Churkina, I. (2015), “Reform of the eu budget: results and prospects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 66–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.