EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Н. П. Литвиненко

Назад

УДК: 339.915

Н. П. Литвиненко

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Сучасний ринок диктує все більш і більш жорсткі умови для функціонування малих підприємств. У зв'язку з цим, більшість керівників підприємств замислюється над організацією бізнес-процесів, що відбуваються всередині їх фірм. На перший план виходять організація бізнесу, функціональна структура підприємства і комплекс супровідних і прикладнів процесів, які на сьогоднішній день більш дієві та ефективні за рахунок всебічної інформатизації бізнес-процесів та впровадження відповідного програмного забезпечення. В статті розглядаються технічні характеристики сучасних систем програмування, комплексні підходи до роботи з базою даних фірми та абсолютні й відносні показники оцінки економічної ефективності технологічних процесів.

N. Lytvynenko

FEATURES AND DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS IN THE ENTERPRISE

Summary

The modern market dictates more and more stringent conditions for the operation of small businesses. In this regard, most managers think about the organization of business processes within their companies. At the forefront of business organization, the functional structure of the company and the accompanying complex and applied processes that are today more efficient and effective through comprehensive informational business — processes and appropriate software. In the article the characteristics of modern programming systems, integrated approaches to database firm and absolute and relative indicators for assessing the economic efficiency of processes.

№ 10 2015, стор. 63 - 65

Кількість переглядів: 774

Відомості про авторів

Н. П. Литвиненко

к. е. н., доцент кафедри Міжнародної інформації, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Lytvynenko

PhD, Associate Professor International information, Institute of International Relations Kyiv National University Shevchenko

Як цитувати статтю

Литвиненко Н. П. Особливості організації та проектування інформаційної системи на підприємстві. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 63–65.

Lytvynenko, N. (2015), “Features and design of information systems in the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 63–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.