EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БРЕЙДІНГ ЯК СПОСІБ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Л. С. Іванова

Назад

УДК: 332.2.021:332.66 339.138

Л. С. Іванова

БРЕЙДІНГ ЯК СПОСІБ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті розкривається роль і місце брейдінгу, як способу підвищення ефективності збуту органічної продукції. Доведено, що серед найбільш перспективних напрямів розвитку бренду на агропродовольчому ринку країни слід назвати управління брендовим портфелем шляхом комбінування національних та локальних брендів. Створення локальних брендів повинно орієнтуватися на чіткі цільові сегменти або ринкові ніші. Аналіз ситуації на вітчизняному продовольчому ринку свідчить про актуальність створення вітчизняних брендів, орієнтованих на молодіжну, дитячу та діабетичну продукцію, а також національних видів продовольства в окремих регіонах країни.
Встановлено, що поширення локальних брендів на регіональному та національному рівнях вимагає створення дієвої дистриб'юторської мережі, яка відповідатиме особливостям брендової пропозиції.
Доведено, що розвиток брендингу на вітчизняних підприємствах можливий на основі запровадження бренд-менеджменту, системи управління, що включає в себе організацію процесів створення та просування не лише брендів, а й брендової культури, управління брендовим портфелем для підвищення ринкової цінності брендів.
Запропоновано заходи з розвитку регіональних брендів на основні види органічної продукції, які виробляються в Україні.

L. Ivanova

BRANDING AS A MEAN OF PROMOTING ORGANIC PRODUCTS

Summary

The article deals with the role and place of branding as a way of improving the efficiency of selling organic products. It was proved that among the most promising areas of brand development on the agrofood market there should be named the brand portfolio management by combining national and local brands. Creation of local brands should focus on clear target segments or market niches. Analysis of the situation on the domestic food market indicates the relevance of domestic brands focused on youth, children and diabetic products, and in some national food.
It was established that the spreading of local brands at regional and national level requires the establishment of an effective distribution network that meets the peculiarities of the brand offer.
It was proved that the development of domestic enterprises in branding is possible through the introduction of brand management, systems management, which includes the organization of the process of creating and promoting not only the brand, but also branded culture, brand portfolio management to enhance the market value of brands.
There were proposed measures of the development of regional brands for basic organic products produced in Ukraine.

№ 10 2015, стор. 49 - 52

Кількість переглядів: 879

Відомості про авторів

Л. С. Іванова

к. е. н., асистент кафедри менеджменту ЗЕД, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Ivanova

PhD, department of Management of Foreign-Economic Affair, Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Іванова Л. С. Брейдінг як спосіб просування органічної продукції. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 49–52.

Ivanova, L. (2015), “Branding as a mean of promoting organic products”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 49–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.