EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
К. П. Черненок

Назад

УДК: 331.25(477)

К. П. Черненок

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Узагальнено ризики недержавного пенсійного забезпечення та способи їх мінімізації. Окреслено проблеми, що перешкоджають ефективному розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення діяльності недержавних пенсійних фондів як на рівні держави, так і на рівні установи, що надає послуги пенсійного страхування. Обгрунтовано, що оптимальною формою активізації недержавного пенсійного забезпечення в Україні на сучасному етапі є розвиток корпоративних пенсійних програм, що сприятиме вирішенню соціальних проблем, а також слугуватиме джерелом модернізації підприємств.

K. Chernenok

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF NON-STATE PENSION PROVISION IN UKRAINE

Summary

The article examines the development of non-state pension provision in Ukraine. Overview risks of private pensions and how to minimize them. Problems that impede the effective development of non-state pension funds in Ukraine are outlined. Recommendations for the improvement of non-state pension funds functioning are offered. Corporate pension programs determined as the best form of activation of private pensions in Ukraine at the present stage. The development of corporate pension plans can help to solve social problems and serve as a source of modernization.

№ 10 2015, стор. 45 - 48

Кількість переглядів: 834

Відомості про авторів

К. П. Черненок

к. е. н., доцент (б.в.з.) кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

K. Chernenok

cand. sc. (econ.), assoc. prof. of the department of finance and credit, Petro Mohyla Black Sea State University

Як цитувати статтю

Черненок К. П. Проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 45–48.

Chernenok, K. (2015), “Problems and prospects of development of non-state pension provision in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 45–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.