EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Г. М. Запша

Назад

УДК: 338.439.68

Г. М. Запша

ДИНАМІКА СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Анотація

Обгрунтовано необхідність дослідження рівня споживання харчових продуктів у контексті кардинальних змін відносин власності в сільському господарстві. Запропоновано використання показників достатності споживання харчових продуктів у розрахунку на одну особу як важливого індикатора соціально-економічної результативності реформування в аграрній сфері. Здійснено характеристику етапів ринкових трансформацій в сільському господарстві з позицій динаміки індикаторів продовольчої безпеки країни. Встановлено, що існуючий в Україні раціон харчування потребує збалансування згідно з раціональними нормами. Зроблено висновок, що перспективи зростання соціально-економічної результативності перетворень в аграрному секторі базуються на соціальній вагомості продукції, яка в ньому виробляється, а також значних можливостях підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва на основі сучасних наукових досягнень.

G. Zapsha

THE DYNAMICS OF FOOD CONSUMPTION IN TERMS OF MARKET TRANSFORMATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The necessity of the study of food consumption in the context of dramatic changes of property relations in agriculture is grounded. The use of adequacy in food consumption per capita as an important indicator of the socio-economic impact of reform in agriculture is offered. The characteristic of stages of market transformations in agriculture from the standpoint of the dynamics of indicators of food security of the country has been done. It's found that the existing in Ukraine needs to balance the diet by rational standards. It is concluded that the growth prospects of socio-economic impact of changes in the agricultural sector are based on the weight of social production and the considerable possibilities of increasing economic efficiency of agricultural production based on modern scientific achievements.

№ 10 2015, стор. 26 - 28

Кількість переглядів: 751

Відомості про авторів

Г. М. Запша

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

Як цитувати статтю

Запша Г. М. Динаміка споживання продуктів харчування в умовах ринкових трансформацій аграрного сектора. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 26–28.

Zapsha, G. (2015), “The dynamics of food consumption in terms of market transformation of the agricultural sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 26–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.