EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУРАХ
Г. А. Дмитренко, С. В. Мудра

Назад

УДК: 37.014+331.104.22

Г. А. Дмитренко, С. В. Мудра

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУРАХ

Анотація

Розкрито сутність та обгрунтовуються шляхи поступового переходу вітчизняного менеджменту до економічно і соціально ефективної системи людиноцентричного управління трудовим потенціалом організацій незалежно від профілю і масштабу їх діяльності, в першу чергу — державних структур.

G. Dimitrenko, S. Mudra

FORMATION OF INNOVATION MANAGEMENT PERSONNEL MAN-GOVERNMENT STRUCTURES

Summary

The essence is justified through the gradual transition of the domestic management of economically and socially efficient system of man-labor potential management organizations of any size and profile of their activities, first of all — government agencies.

№ 10 2015, стор. 15 - 20

Кількість переглядів: 777

Відомості про авторів

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор кафедри управління персоналом, Державний Вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

G. Dimitrenko

Doctor of Economics, professor of human resources management, State Higher Educational Institution "University Education Management" National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine


С. В. Мудра

к. пед. н., доцент, Національний Університет Біоресурсів та Природокористування України

S. Mudra

Ph.D., Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Дмитренко Г. А., Мудра С. В. Формування інноваційної системи людиноцентричного управління персоналом в державних структурах. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 15–20.

Dimitrenko, G. and Mudra, S. (2015), “Formation of innovation management personnel man-government structures”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 15–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.