EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИТРАТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ НАУКОВИХ ШКІЛ
Т. І. Шутько

Назад

УДК: 330.8

Т. І. Шутько

ВИТРАТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ НАУКОВИХ ШКІЛ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню витрат в економічній теорії наукових шкіл. Проаналізовано підходи щодо вивчення категорії "витрати" від початку становлення товарно-грошових відносин до сьогодні. Встановлено, що з розвитком економічної науки розуміння витрат зазнавало кардинальних змін. На основі проведеного аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених запропоновано авторське трактування понять "затрати" та "витрати".

T. Shutko

THE COST IN ECONOMIC THEORY OF SCIENTIFIC SCHOOLS

Summary

The article studies the cost in economic theory scientific schools. The approaches to study the category of "cost" of the early establishment from trade and monetary relations to today. Established that with the development economic theory understanding the costs undergone significant changes. Based on the analysis of works of domestic and foreign scientists proposed us to expand the concept of " expenses" and "costs".

№ 9 2015, стор. 133 - 135

Кількість переглядів: 868

Відомості про авторів

Т. І. Шутько

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

T. Shutko

graduate student, Dnepropetrovsk State University of Agrarian and Economics

Як цитувати статтю

Шутько Т. І. Витрати в економічній теорії наукових шкіл. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 133–135.

Shutko, T. (2015), “The cost in economic theory of scientific schools”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 133–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.