EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТИ ЗМІН ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ У СТАНОВЛЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О. В. Богер

Назад

УДК: 336.22: 336.1

О. В. Богер

ПРІОРИТЕТИ ЗМІН ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ У СТАНОВЛЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкриваються питання особливостей, основних перешкод та напрямів реформування становлення інноваційної економіки України.
Стаття розкриває питання відповідності інноваційної економіки України загальносвітовим тенденціям. Інноваційна економіка України знаходиться лише на початкових етапах становлення, а тому потребує особливої уваги з боку уряду країни.
Матеріали статті відображають реальний стан законодавчого забезпечення сфери інновацій. Автор обгрунтовує необхідність реформування податкової системи із застосуванням податкових стимулів.

O. Boger

PRIORITIES OF TAX SYSTEM CHANGES IN UKRAINE INNOVATIVE ECONOMY FORMATION

Summary

The article describes the issue of features, of the main barriers and reform directions of innovative economy formation in Ukraine.
The article reveals the accordance of innovative economy Ukraine with global trends. Innovative Economy Ukraine is flying in the early stages of development, and therefore needs special attention from the government.
The materials of the article disclose the real state of innovation legislative support. The author justifies the need for reforming the tax system with effective tax incentives.

№ 9 2015, стор. 122 - 124

Кількість переглядів: 735

Відомості про авторів

О. В. Богер

аспірантка, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Boger

postgraduate, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Богер О. В. Пріоритети змін податкової системи у становленні інноваційної економіки України. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 122–124.

Boger, O. (2015), “Priorities of tax system changes in Ukraine innovative economy formation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 122–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.