EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДП "АНТОНОВ"
В. М. Романюк

Назад

УДК: 334.72:005.332.4 (043.3)

В. М. Романюк

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДП "АНТОНОВ"

Анотація

У статті проаналізовано ефективність державного регулювання розвитку авіабудівної галузі України. Автором досліджено чинники, які можуть впливати на ефективність управління вітчизняними підприємствами авіабудування та їх конкурентоспроможність, виокремивши сильні, слабкі сторони, загрози та можливості розвитку підприємств авіабудування України, розроблено SWOT-аналіз. Запропоновано трансформацію наявної форми консолідації капіталу ДП "Антонов" у державно-приватну корпорацію з метою підвищення ефективності корпоративного управління підприємств авіабудування. Автором досліджено напрями вдосконалення державно-приватного партнерства шляхом корпоратизації ДП "Антонов" на мікро-, мезо-, макрорівнях економічної системи України, а також зазначено передумови ефективної експансії ПАТ "Антонов" у глобальне середовище.

V. Romaniuk

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A CONDITION TO INCREASE THE GOVERNANCE EFFECTIVENESS OF STATE ENTERPRISE "ANTONOV"

Summary

The article analyzes the effectiveness of state regulation of aircraft industry of Ukraine. The author researched the factors that may affect the efficiency of governing the national aircraft enterprises and their competitiveness, outlined the strengths, weaknesses, threats and opportunities of aircraft industry in Ukraine, developed a SWOT-analysis. A transformation of existing forms of capital consolidation "Antonov" in public-private corporation in order to improve corporate governance in aircraft industry. Mentioned the ways of improving the public-private partnership through corporatization State Enterprise "Antonov" on the micro-, meso-, macro levels of economic system of Ukraine, as well as the global environment expansion.

№ 9 2015, стор. 117 - 121

Кількість переглядів: 870

Відомості про авторів

В. М. Романюк

аспірант кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

V. Romaniuk

Postgraduate Student of Economic of an Enterprise Department of Taras Shevchenko Kyiv National University

Як цитувати статтю

Романюк В. М. Державно-приватне партнерство як передумова підвищення ефективності управління дп "антонов". Економіка та держава. 2015. № 9. С. 117–121.

Romaniuk, V. (2015), “Public-private partnership as a condition to increase the governance effectiveness of state enterprise "antonov"”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 117–121.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.