EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Н. М. Махначова, І. Ю. Семенюк

Назад

УДК: 352.07(045)

Н. М. Махначова, І. Ю. Семенюк

РОЛЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація

У статті проведено дослідження розвитку регіональної економіки в контексті євроінтеграційних процесів. Проаналізовано діяльність органів публічної адміністрації Вінницької області щодо міжнародної співпраці та європейської інтеграції України. З'ясовано основні кроки регіональної влади щодо зміцнення зовнішньоекономічних зв'язків України та Вінницької області. Запропоновано головні напрямки забезпечення конкурентоспроможності регіону на сучасному етапі європейської інтеграції України.

N. Makhnachova, I. Semenyuk

THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN THE ADAPTATION PROCESS OF ENTERPRISES TO THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The article studies the development of regional economy in the context of European integration processes. The activity of public administration bodies of Vinnytsia region in directions of international cooperation and European integration is analyzed. The key steps of strengthen of foreign economic relations of Ukraine and Vinnitsa region made by regional authority are shown. The main directions of competitiveness ensuring of the region at the present stage of European integration of Ukraine are proposed.

№ 9 2015, стор. 88 - 90

Кількість переглядів: 744

Відомості про авторів

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

N. Makhnachova

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of department of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU, Vinnytsia


І. Ю. Семенюк

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

I. Semenyuk

Postgraduate student, foreign economic relations department, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi

Як цитувати статтю

Махначова Н. М., Семенюк І. Ю. Роль органів публічної адміністрації у адаптації підприємств до умов євроінтеграції (на прикладі вінницької області). Економіка та держава. 2015. № 9. С. 88–90.

Makhnachova, N. and Semenyuk, I. (2015), “The role of public administration bodies in the adaptation process of enterprises to the conditions of european integration”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 88–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.