EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
С. В. Каламбет, Г. В. Остимчук

Назад

УДК: 338.2

С. В. Каламбет, Г. В. Остимчук

СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті досліджено необхідність фінансового планування, яке в ринковому середовищі сприяє ефективному забезпеченню фінансовими ресурсами підприємства. На сьогодні практично кожне підприємство знаходиться в ситуації невизначеності та невпевненості в завтрашньому дні, оскільки економіка країни є мінливою і ніхто не захищений від економічних ризиків. Фінансове планування може стати тією альтернативою, яка сприятиме економічному зростанню та відносній захищеності підприємств. Становлення нових та послідовна зміна економічних і соціальних відносин в Україні відбиваються на формуванні фінансової системи та відповідних методів управління фінансами. Сутність фінансового планування та механізм фінансового планування вимагають подальшого розвитку, дослідження теоретичної бази та практичного досвіду з метою приведення їх у відповідність із сьогоднішніми вимогами та умовами. Фінансове планування як важлива складова механізму фінансової системи та одна із функцій управління підприємством є актуальною за сучасних умов, коли істотним для діяльності є вплив глобалізації, поступової інформатизації суспільства та його інноваційного розвитку.

S. Kalambet, H. Ostymchuk

ESSENCE OF EFFICIENCY FINANCIAL PLANNING ON THE ENTERPRISE

Summary

In the article the necessity of financial planning, in a market environment which promotes the effective provision of financial resources. Today almost every company is in a situation of uncertainty and insecurity in the future, as the economy is changing and no one is immune to economic risks. Financial planning can become the alternative that will promote economic growth and relative security companies. Formation and succession of new economic and social relations in Ukraine are reflected in the formation of the financial system and appropriate methods of financial management. The essence of financial planning and financial planning mechanism requires further development, research theoretical framework and practical experience in order to bring them in line with today's requirements and conditions. Financial planning as an important component of the mechanism of the financial system and one of the functions of business management is relevant in the current situation when the activity is essential to the impact of globalization, progressive information society and its innovation.

№ 9 2015, стор. 84 - 87

Кількість переглядів: 779

Відомості про авторів

С. В. Каламбет

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

S. Kalambet

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of finance and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk


Г. В. Остимчук

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

H. Ostymchuk

master's degree, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

Як цитувати статтю

Каламбет С. В., Остимчук Г. В. Сутність ефективності фінансового планування на підприємстві. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 84–87.

Kalambet, S. and Ostymchuk, H. (2015), “Essence of efficiency financial planning on the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 84–87.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.