EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Г. А. Жовтяк

Назад

УДК: 338.47:332.146.2

Г. А. Жовтяк

РОЗРОБКА ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті було розроблено підхід до визначення транспортно-інтеграційних зв'язків у системі соціально-економічного розвитку регіонів України. В основу оцінки ролі транспортної інфраструктури в інтеграційних зв'язках соціально-економічного розвитку регіонів України було покладено обсяги перевезень за видами сполучення у регіональному розрізі.
Вивчення показників обсягів перевезень пасажирів автомобільним транспортом у регіональному розрізі дозволило розрахувати порівняльні оцінки концентрації транспортно-інтеграційних зв'язків у регіонах. Виходячи із гіпотези про те, що потужність соціально-економічних зв'язків між двома умовними вузлами транспортної мережі визначає обсяги потоків між цими вузлами були розраховані оцінки рівня концентрації зв'язків у міських комплексах регіонів, агломераціях, а також міжрегіональні зв'язки.

H. Zhovtiak

ELABORATION OF AN APPROACH TO DEFINE TRANSPORT INTEGRATION CONNECTIONS IN THE SYSTEM OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS IN UKRAINE

Summary

The article has worked up the approach to define transport integration connections in the system of social and economic development of regions in Ukraine. The basis of the assessment of transport infrastructure in the integration connections in the area of social and economic development of Ukrainian regions is the size of carriage according to the kinds of transportation in the regional context.
The study of all figures of the size of carriage of passengers by road in the regional context has enabled to calculate comparative estimates of concentration of transport integration ties in regions. Proceeding from the hypothesis that the capacity of socio-economic connections between two conventional parts of transport network defines the size of flows between these parts, there have been calculated estimates of concentration of connections in municipal complexes in regions, agglomerations as well as interregional connections.

№ 9 2015, стор. 80 - 83

Кількість переглядів: 874

Відомості про авторів

Г. А. Жовтяк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

H. Zhovtiak

Kandidat in Economics, Principal lecturer of the Chair of Municipal Economy, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkov, Kharkov

Як цитувати статтю

Жовтяк Г. А. Розробка підходу до визначення транспортно-інтеграційних зв'язків в системі соціально-економічного розвитку регіонів України. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 80–83.

Zhovtiak, H. (2015), “Elaboration of an approach to define transport integration connections in the system of social and economic development of regions in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 80–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.