EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ВІД ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПІД ГІРНИЧОРУДНІ РОЗРОБКИ
Т. І. Галаган

Назад

УДК: 332.334.4:631.618

Т. І. Галаган

ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ВІД ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПІД ГІРНИЧОРУДНІ РОЗРОБКИ

Анотація

Рекультивовані землі розглядаються як антропостворений ресурс багатофункціонального значення. Вони є матеріальною субстанцією і здатні сприймати додаткові вкладення праці та коштів.
Пропонується проводити еколого-економічну експертизу землі до її порушення і після відновлення і на цій основі визначати збитки власників землі та компенсаційні витрати гірничорудних підприємств за одержану землю.
Розроблено теоретико-методологічні підходи до визначення втрат чистого доходу власників землі у зв'язку із її відчуженням, суми компенсаційних витрат гірничорудних підприємств за отриману землю, та витрат на вирівнювання поверхні порушеної території.
Встановлено, що витрати на рекультивацію одного гектару землі коливаються у значному інтервалі залежно від технології гірничотехнічного етапу та галузі економіки подальшого використання відновлених земель.

T. Galagan

DETERMINATION OF LOSSES FROM LAND FOR MINING

Summary

Reclaimed lands are considered as arthropodborne resource Baga thefunctional value. They are the material substance and is able to perceive the additional investment of labor and resources.
Proposed ecological-economic assessment of land to its violation and after the restoration, and on this basis to determine the losses of the owners of the land and compensation costs of the mining enterprises for the land.
The theoretical and methodological approaches to the definition of loss num-income land owners in connection with its disposal, the amount of compensation expense mining enterprises for acquired land, and the costs virunation of surface disturbed areas.
It is established that the reclamation costs per hectare when setting parameters in a significant interval depending on the technology of mining stages and sectors of the economy future use of the restored land.

№ 9 2015, стор. 77 - 79

Кількість переглядів: 692

Відомості про авторів

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

T. Galagan

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of economic theory and the economics of agriculture Department, Dnepropetrovsk state agrarian- economic university, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Галаган Т. І. Визначення збитків від вилучення земель під гірничорудні розробки. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 77–79.

Galagan, T. (2015), “Determination of losses from land for mining”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 77–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.