EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
М. М. Ігнатенко

Назад

УДК: 336.11:369.223

М. М. Ігнатенко

ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

У статті визначено зміст державно-приватного партнерства (ДПП) та його переваги при здійсненні соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки. Обгрунтовано завдання та функції ДПП, його переваги для зацікавлених сторін. Наведено результати зарубіжного досвіду використання. Визначено перспективні напрями розвитку та поширення при вирішенні проблем соціальної відповідальності суб'єктів аграрної сфери економіки.

N. Ignatenko

THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF ECONOMIC SUBJECTS OF AGRARIAN SPHERE OF ECONOMY ON THE BASIS OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP

Summary

The article defines the content of public-private partnership (PPP) and its advantages in the implementation of social responsibility of economic subjects of agrarian sphere of economy. Justified the tasks and functions of the PPP, its benefits to stakeholders. The results of foreign experience use. Perspective directions of development and distribution at the decision of problems of social responsibility of subjects of agrarian sphere of economy.

№ 9 2015, стор. 74 - 76

Кількість переглядів: 702

Відомості про авторів

М. М. Ігнатенко

к. е. н., докторант, Уманський національний університет садівництва

N. Ignatenko

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Uman National University of Horticulture

Як цитувати статтю

Ігнатенко М. М. Здійснення соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки на основі державно-приватного партнерства . Економіка та держава. 2015. № 9. С. 74–76.

Ignatenko, N. (2015), “The implementation of social responsibility of economic subjects of agrarian sphere of economy on the basis of state-private partnership”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 74–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.