EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ
А. А. Жигірь

Назад

УДК: 336.64

А. А. Жигірь

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

Анотація

У статті розглянуто процеси фінансового планування природокористування. Вирішення задачі оптимізації фінансового планування симплексним методом зі штучним базисом дозволяє проаналізувати процес виробництва з урахуванням екологічної складової і, виходячи з цього, оптимізувати його. Обов'язковим критерієм здійснення природоохоронних заходів є обрання для впровадження лише тих варіантів інновацій, реалізація яких забезпечить нормативний стан навколишнього природного середовища.

A. Zhigir

OPTIMIZATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES FINANCIAL PLANNING

Summary

The article deals with processes of nature use financial planning. Solving the problem of optimizing financial planning by simplex method with artificial basis allows to analyze the production process, taking into account the environmental component and, therefore, optimizing it. Mandatory criterion for implementing environmental protection measures is to choose for the implementation only those innovation options, which realization will provide the required state of the environment.

№ 9 2015, стор. 65 - 69

Кількість переглядів: 781

Відомості про авторів

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

A. Zhigir

k. e. n., associate professor of department of economic cybernetics and finances of the Berdyansk state pedagogical university, c. Berdyansk

Як цитувати статтю

Жигірь А. А. Оптимізація фінансового планування природоохоронних заходів. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 65–69.

Zhigir, A. (2015), “Optimization of environmental activities financial planning”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 65–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.