EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В УМОВАХ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
О. В. Корнієцький

Назад

УДК: 338.47:656

О. В. Корнієцький

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В УМОВАХ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Для стійкого функціонування й успішного вирішення завдання транспортного обслуговування економіки транспорт Причорномор'я повинен мати сучасну матеріально-технічну базу, прогресивну технологію перевізного процесу, необхідні пропускні й перевізні здатності. Це вимагає активізації інвестиційної діяльності, що забезпечує розширене відтворення, відновлення й модернізацію основних виробничих фондів, що прямо залежить від її фінансового забезпечення.

A. Kornietskiy

FORMATION INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN CONDITIONS INTERREGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM

Summary

For stable operation and successfully solve the problem of transport services transport economy of the Black Sea should have modern material and technical base, advanced technology transportation process, conveying and transportation capacity. This requires enhancing the investment activity, providing expanded reproduction, restoration and modernization of fixed assets, which directly depends on the financial support.

№ 9 2015, стор. 60 - 64

Кількість переглядів: 704

Відомості про авторів

О. В. Корнієцький

к. е. н., декан Миколаївського факультету Морського та річкового транспорту, Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного м. Миколаїв

A. Kornietskiy

candidate of economical science, the dean of the department of sea and river transport, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich-Sagaydachnyi, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Корнієцький О. В. Формування інвестиційної привабливості в умовах міжрегіональної транспортно-логістичної системи. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 60–64.

Kornietskiy, A. (2015), “Formation investment attractiveness in conditions interregional transport and logistics system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 60–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.