EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
О. В. Євтушенко

Назад

УДК: 338.46

О. В. Євтушенко

АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Анотація

У статті визначено вплив структурних складових реклами на споживача, проаналізовано психологічні аспекти впливу корпоративної символіки у виборі споживачем туристичного продукту. Характерною рисою сучасної реклами є придбання нею нової ролі в результаті залучення в процес управління виробничо-збутовою діяльністю промислових і сервісних фірм. Реклама грає найважливішу роль в реалізації маркетингової стратегії туристського підприємства. Вона надає соціально-культурне і психологічне вплив на суспільство. Цивілізована реклама — це не маніпулювання суспільною свідомістю, а формування актуальних, спрямованих на саморозвиток потреб людини.

O. Yevtushenko

ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF ADVERTISING ON CONSUMER TRAVEL PRODUCT

Summary

The influence of the structural components of advertising on consumers, analyzed the psychological aspects of corporate symbols in the choice of the consumer tourist product. A characteristic feature of modern advertising is the acquisition of a new role as a result of involvement in the management of production and marketing activity of industrial and service companies. Advertising plays a crucial role in the implementation of the marketing strategy of tourism enterprise. It provides socio-cultural and psychological impact on society. Civilized advertising — it is not manipulation of public consciousness, and the formation of topical aimed at self-development needs.

№ 9 2015, стор. 55 - 59

Кількість переглядів: 814

Відомості про авторів

О. В. Євтушенко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

O. Yevtushenko

PhD in Economics, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Євтушенко О. В. Аналіз психологічного впливу реклами на споживачів туристичного продукту. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 55–59.

Yevtushenko, O. (2015), “Analysis of the psychological impact of advertising on consumer travel product”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 55–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.