EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ І РОЗГОРТАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Я. В. Бережний

Назад

УДК: 330.88:338:351.7 (477)

Я. В. Бережний

ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ І РОЗГОРТАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто ризики і загрози виникнення інституційних пасток у економіці, їх вплив на інші сфери суспільного життя в Україні. Встановлено ознаки їхнього спрацювання та розгортання у форму інституційної кризи. Також окреслено передумови попередження інституційних пасток в українській економічній системі.
Встановлено, що інституційні пастки виникають через управлінські прорахунки щодо пропонованих управлінцями нових норм без урахування трансакційних, трансформаційних видатків і рівня проникнення у господарську діяльність неефективних інституцій на мікроекономічному рівні. Тобто коли держава ігнорує основні інституційні загрози: стійкість тіньових механізмів; процедурна переобтяженість управлінської системи; ресурсоємності організацій та взаємозв'язку між ними. При попередженні загроз необхідно враховувати основні ризики, що обумовлюють поведінку учасників ринку: тотальної ворожості; обмеженого поля зору; непередбачуваного результату.
Також відстежено низку прояви інституційної кризи в економіці країни та наслідки ігнорування інституційних пасток у соціально-політичній сфері. Зокрема загострення інституційної кризи та формування соціально-економічних передумов виникнення революційної ситуації у 2013—2014 рр.

Ya. Berezhnyi

INSTITUTES "LOCK-IN" AND INSTITUTIONAL CRISIS IN UKRAINE

Summary

In the article, we discussed risks and threats of institutes "lock-in" in the economy, also we discussed their impact on society of Ukraine. We defined features of transformation institutes "lock-in" as institutional crisis and outlined a conditions prevent institutes "lock-in" in Ukrainian economic system.
Found that institutes "lock-in" arise from administrative failures managers. That is when a government ignores basic threats: shady (not official) relationships in economy; difficult procedures of governance; production capacity resources. In the prevention of threats should be considered the main risks that contribute to a behavior of market participants: total hostility; a limited field of view; unpredictable results.
Also we tracked manifestations of institutional crisis in the economy and consequences of ignoring an institutes "lock-in" in a social and political sphere. For example, institutional crisis became powerful. It caused socio-economic prerequisites of a revolutionary situation in 2013—2014.

№ 9 2015, стор. 46 - 50

Кількість переглядів: 725

Відомості про авторів

Я. В. Бережний

к. держ. упр., головний консультант відділу економічної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

Ya. Berezhnyi

PhD, Chief Consultant, Department of Economic Security, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

Як цитувати статтю

Бережний Я. В. Інституційні пастки і розгортання інституційної кризи в Україні. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 46–50.

Berezhnyi, Ya. (2015), “Institutes "lock-in" and institutional crisis in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 46–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.